PEDAGOG

     LEKTOREM

  „Uč se z celé duše své, a ze všech sil svých, udivíš se duši své a mohutnosti sil svých.“
                             Amerling,K.S - Promyslný posel, Praha, část II, 1844Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/3.2.11 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji

Schvalovatel návrhu GP: Středočeský kraj

Předkladatel návrhu GP: ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Název návrhu GP: Pedagog lektorem

Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.11/03.0062

Cílem projektu je nabídnout středoškolským pedagogům možnost rozšířit si osobní a odborný růst v oblasti vzdělávání dospělých.

Středoškolský pedagog si rozšíří své znalosti a získá další dovednosti pro oblast výkonu funkce lektora dalšího vzdělávání dospělých. Přístup ke vzdělávání mladistvých a dospělých má svá specifika, a proto je potřebné, aby si středoškolský pedagog osvojil takové prostředky a postupy (vzdělávací, výukové i metodické), které odpovídají cílové skupině vzdělávaných - dospělých osob. Rozšíření kompetencí středoškolských pedagogů o didaktické zákonitosti a strategie, které se odlišují od pojetí „školního“ vzdělávání studentů, jim umožní i další širší uplatnění na trhu práce (kulturní střediska, domovy seniorů,instituce vzdělávání dospělých). Lektoři v dalším vzdělávání z řad učitelů jsou ti, co vykonávají tyto aktivity jako svoji další profesní aktivitu nebo se dokonce na tuto aktivitu „přeorientovali“.

Expertní tým :

Dr. Karolina Duschinská působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, je přední expertkou na oblast vzdělávání dospělých a spolupráce.

Dr. Václav Liška je vedoucím katedry na ČVUT v Praze, věnuje se otázkám výchovy studentů v doktorském studijním programu, je členem oborové rady Dr. studia, řady vědeckých a redakčních rad.

Dr. Richard Spiegl pracuje jako ředitel prestižního Gymnázia TGM v Novém Strašecí, věnuje se otázkám motivace pedagogů a lektorů, správná prezentace a komunikace přednášejících. Působí také jako externí spolupracovník školské inspekce.

Ing. Ivana Dvořáková vystudovala na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Inženýrství životní prostředí, který absolvovala s diplomovou prací Klimatická změna na povodí řeky Smědé. V průběhu studia pracovala jako pomocná vědecká síla na Katedře společenských věd, na které od roku 2013 studuje v interním doktorském studijním programu. Věnuje se otázkám společenské odpovědnosti firem, speciálním vzdělávacím programům pro doktorandy a také publikuje do řady tématicky zaměřených periodik. Je organizátorkou řady odborných kolokvií, šéfredaktorkou časopisu Právo, Ekonomie a Management, jako člen prezidia Památkové komory ČR řeší otázky udržitelnosti a obnovy památek a kulturního dědictví. Ve spolupráci s PR oddělením FSv se aktivně podílí na propagaci fakulty.